Nederland » Professionals » Ondersteuning

Ondersteuning

STAP: STallergenes Allergiemanagement Programma

Stallergenes hecht veel waarde aan het vergroten van de kennis en de vaardigheden op het gebied van de diagnostiek en de behandeling middels immunotherapie in artsenpraktijken. Eén van de manieren om dat te bereiken is STAP: een allergiemanagement programma u en uw patiënten te ondersteunen bij het diagnosticeren van een inhalatieallergie en ondersteuning te bieden wanneer wordt gekozen voor behandeling middels immunotherapie.


De ondersteuning bij de diagnostiek van inhalatieallergie is op 2 manieren mogelijk:

  • middels een allergieverpleegkundige van Stallergenes of
  • middels het opleiden van een praktijkassistente aan de hand van 3 trainingsmodules.


De ondersteuning van de behandeling met immunotherapie vindt plaats aan de hand van 2 programma’s die tot doel hebben de therapietrouw van patiënten behandeld met immunotherapie te vergroten.


STAP bestaat in totaal dus uit 3 onderdelen:

  • STAP 1: Diagnostiek en Allergieverpleegkundige
  • STAP 2: Diagnostiek en Praktijkopleiding
  • STAP 3: Immunotherapie en therapietrouw